Najděte narozeninové toasty pro ženu, která může proniknout do jejího srdce a dotknout se její duše. V tento významný den bude chtít slyšet zvláštní slova, zažít nezapomenutelné emoce. Žádný dar nemůže nahradit vděčnost, obdiv a pozornost projevenou v projevech milovaných. I kapka lichocení bude velmi užitečná v den, kdy jsou emoce vytrhávány a duše vyžaduje zábavu a oslavu.

Legrační a vtipné narozeninové toasty pro ženu

V každé dámě, bez ohledu na věk, existuje zlomyslný člověk, který dokáže ocenit vtip a originální odvolání. Světlá dovolená je příležitostí povzbudit sebe i ostatní. Chci být trochu méně vážný a trochu uvolněnější.

Legrační narozeninové toasty k ženě rozveselí.
 1. Bylo by lepší oslavit narozeniny více než jednou ročně, ale denně, aby se jim po dlouhou dobu podařilo vyjmenovat všechny ctnosti narozeninové dívky! Napijme tedy alespoň dvě ze svých hlavních předností - za to, že je, a za to, že je s námi!
 2. Pojďme napít pro narozeninovou dívku, díky které se tak úžasní lidé jako my shromáždili !!! Vtipné narozeninové toasty propouštějí atmosféru, předznamenávají pokračování zábavy. Nemusí být nabité hlubokým významem a moralizací.
 3. Od té doby, co jsem viděl narozeninovou dívku, byla o rok starší, ale myslí si, že se vůbec nezměnila. Za tajemství věčné mládí, které má!
 4. Naše narozeninová dívka má jednu vážnou nevýhodu - každým rokem je čím dál sladší a přitažlivější.Ale této chybě jí odpustíme. Přejeme jí, aby byla i nadále mladá a energická! Nejlepší hravým pozdravem mohou být originální věty o abstraktních tématech. Legrační toasty snadno zahájí hostinu a nastaví tón pro dovolenou.
 5. Navrhuji přípitek pro sedm "N" naší hrdinky triumfu. Pro naše mimořádné, jedinečné, neporovnatelné, neodolatelné, nezbytné, milované!
 6. Nechte ty, kteří jste se neplakali, ať ten, kdo nechtěl zemřít!

Krátké gratulační toasty

Krásné dámy přikládají slovům velký význam. Co můžeme říci k blahopřání, které jim bylo vyjádřeno. Prostorné krátké toasty jsou na mnoho let potištěny v paměti. Takové fráze se předávají z úst do úst.

Brevity je sestra talentu.
 1. Pojďme pít pro radost! Ať je to jediná věc, která ožívá bez pozvání!
 2. Chtěl bych vám popřát, aby na své životní cestě, pokud tam jsou hrboly, pak jen ti, kdo tě vyhodí!
 3. Milá narozeninová holka! Zvedl jsem sklo, abyste měli vždy lehké srdce a těžké kapsy!
 4. Může být váš celý život svátkem! Sen, úsměv a užijte si každou chvíli!

Řekněte trochu smysluplné blahopřání s výrazem hlubokých pocitů a sympatií. Vaše slova jistě najdou odpověď a budou přijata s vděčností.

Originální pozdravy

Originální toasty vždy zdůrazňují zvláštní vztah hosta k narozeninové dívce. Vyjadřují osobní přání a upřímný zájem.

Původní gratulace si budete pamatovat po dlouhou dobu.
 1. Chci zvednout sklenici, aby ve vašem životě nebyly hořké minuty, ale pouze hodiny divokého štěstí! Můj přípitek na vaše sladké chvíle
 2. Každá mince má dvě strany a chci vám popřát příští rok svého života, abyste se naučili, jak kombinovat protiklady. Létejte na křídlech snů a pevně stojte na nohou, mít sto přátel a mnohem více rublů, smát se tváří v tvář protivenství a plakat štěstím, dobýt svět a podrobit se lásce. Překvapení milovaného člověka je nejjednodušší, protože kdokoli, bez ohledu na to, jak to víte, zná všechny své touhy a zkušenosti. Zaměřte se na důležitější a připravte si toast se silnou nadějí na světlejší budoucnost.
 3. Shakespeare řekl, kdyby každé nespravedlivé slovo zanechalo stopu, všichni bychom se zašpinili od hlavy až k patě. Vypijme se do zářivé čistoty našich narozenin!
 4. Peruánští Indové věří, že Bůh udělal všem lidem těsto z kukuřice. Napijme se, aby naše narozeninová dívka nikdy kulhala!
 5. Perník se odvalil od svého dědečka a babičky, Sněhurka se na jaře roztavila a maminka ztratila Thumbelinu ... Pojďme pít, aby náš přítel měl vždy chutné, krásné a drahé!

Nezapomeňte však, že se lidé, kteří si navzájem neznají, mohou shromáždit u společného stolu. Proto by se při snaze o originalitu měly dodržovat etické hranice a ne všechna osobní tajemství.

Moudré přísloví pro ženy

Toasty s pozadím vždy upozorňují na reproduktor. Tyto krátké projevy spojují lidi u stolu. Každý má něco, o čem přemýšlet, a je tu co sdílet. Ale takové projevy by se neměly rozptylovat o hlavní věci. Nechoďte daleko od tématu a nezapomeňte, proč jste se všichni tady shromáždili.

Podobenství toastů je důležité uprostřed hostiny. Do té doby budou hosté relaxovat a budou připraveni poslouchat dlouhé pokyny.
 1. Nad městem přelétla včela, uviděla nádhernou květinu a posadila se na ni. A květina se nedovolila opylovat. Pak odletěla k další, méně krásné květině a on se dal opylovat. Našli jsme obrovské mraky a silný vítr foukal. Dobrá květina, která dala pyl, přežila a nezlomila se, ale ta, která nedala zlomil. Takže pojďme pít k narozeninám, aby ti lidé vždy udělali ústupky a neporazili se.
 2. Existuje takové podivné podobenství. Had se plazil k Bohu a požádal, aby se z ní stala krásná žena. Bůh ji otočil a řekl: „Jdi a lituj lidem.“Potom holubice přiletěla k Bohu a požádala ji, aby ji proměnila v krásnou ženu. Bůh ji otočil a nařídil: „Jděte a přineste lidem dobré.“ Od té doby se na Zemi můžete setkat se dvěma typy žen - s černobílou duší. Naše (jméno narozeniny) je bezpochyby taková holubice. Pijme pro její krásu a kouzlo !!!
 3. Jeden starý muž, umírající, shromáždil své dcery a řekl jim: „Buďte chytrí, pokud můžete, buďte laskaví, pokud chcete, ale vždy buďte krásní!“ Tady jsem, jako ten starý muž, při pohledu na krásného hrdinu té příležitosti, chci to samé. Chci také nabídnout žít život takovým způsobem, aby získal nezapomenutelný dárek - nenechat se krásu!

Narozeniny jsou příležitostí k vyjádření upřímných přání blízkému příteli, příbuznému, matce, manželce nebo kolegovi. Bude obzvlášť potěšena, že je přijme v takové mimořádné podobě. Podobenství o přípitku zdůrazňuje odpovědný přístup hosta k události, ukazuje, že je tu z nějakého důvodu, ale na základě srdce. Každému je jasné, že řečník pilně připravoval a hledal ta nejpřesnější slova.

Nejkrásnější toasty

Duše ženy je poetická. Na své osobní dovolené chtějí krásné dámy slyšet tolik úžasných projevů, jak je to možné, zpívat jejich vlastnosti a talent. Osladte uši narozeninové dívky krásným toastem.

Narozeniny jsou nejlepší příležitostí připomenout ženě, jak je krásná.
 1. Francouzi říkají: „Pokud v mládí máme tvář, kterou nám příroda dala, pak ve zralosti - tvář, kterou si zasloužíme.“ Naprosto s nimi souhlasím, drahá. Jste vždy v dobré náladě, váš okouzlující úsměv nás potěší. A ty roky nad tebou nejsou dominantní. Vyzařujete ženskou krásu a laskavost. K narozeninám vám přeji, abyste zůstali veselí a velkorysí. Klečím před tebou a zvednu tuto skleničku na počest!
 2. U většiny žen narozeniny nejen zanechají na tváři úsměv, ale také přinášejí smutek, protože žena je o rok starší. Ale nezapomeňme, jak jsou perly metodicky vytvářeny přírodou. A který koňak je nejcennější? Pojďme tedy napít, abys zářil jako ty nejkrásnější perly, zasáhl všechny na místě jako stárnoucí brandy a přitom zůstal tak nepřekonaný, jako jsi teď.
 3. Jeden moudrý muž řekl: „V životě není ve skutečnosti zapotřebí nic víc, vyžaduje se jen malá laskavost.“ Chci tuto sklenku pozvednout k narozeninám. Nechť je jejím životem vše, co je potřeba, a lidé kolem ní, ať jí dává laskavost a péči, kterou si tolik zaslouží!
 4. Miláčku, __________! V tento den vás všichni vidíme jako usměvavé, neobvykle atraktivní a sofistikované, jako čerstvá dubnová růže. Pojďme se napít, abychom se ujistili, že ta léta se neodráží na tváři, ale v tvé duši - moudrost, zkušenost a emoční štěstí! Pro vás
 5. Vzpomeňte si na jaro, když kvetou mnohé květy. To je doba květu, ženskost a nárůst síly a každá květina je příjemně voňavá a příjemná pro oko. Takže přejeme, aby naše narozeninová dívka byla stejná jako jaro - ženská, vždy odpočívaná a kvetoucí a jako květina - vždy krásná!

Pokud nemůžete přijít s frázemi sami, není čeho se obávat. Vezměte hotový text a upřímně jej vyslovte ze srdce. Harmonické toasty způsobují úsměv a povzbuzují.

Výročí toast

Výročí je významná událost, určitá linie, pod kterou lze shrnout průběžné výsledky. V tento den si jubileum správně připomíná, čeho dosáhla, a zdůrazňuje, že by se tam nemělo zastavit.

Výročí je zvláštní svátek v životě ženy.
 1. Oslavujete výročí a díváte se na osmnáct! Nemůžu jen obdivovat vaši kvetoucí krásu. Osud vám přináší nejkrásnější nektar k setkání s bohy - Nápoj věčné mládí, Nesmrtelnost vzácný dárek. A doufám, že se zahřeje (a) - Nepříznivost bude vedle sebe, a zase budu pít v osmnácti za dvacet let!
 2. Pojďme si dát přípitek naší krásné narozeninové dívce! Pro její nádherný věk a výročí! Chci jí popřát nekonečný proud lásky, věčnou zásobu štěstí a zdraví! A co je nejdůležitější - krása, duševní i vnější!
 3. Před mnoha lety žil drak a orel ve vzdálené horské zemi. Bojovali dlouhou válku nad magickým perlovým náhrdelníkem. Jednou během bitvy explodoval náhrdelník a perly rozptýlené po celé zemi. A pak se proměnily v úžasné ženy.
  Napijme se do krásné perly - našeho drahého hrdiny dne! Ženy berou své roky vážně. Při přípravě toastů přesuňte pozornost z věku na moudrost a zralost. Zaměřte se spíše na zdroje než na problémy. Dospělá žena má zpravidla něco, o čem se může chlubit. Nezapomeňte věnovat pozornost jejím osobním úspěchům a zásluhám
 4. Jubileum je malá vlastnost, za kterou nové kroky k novým příležitostem. Chci vám popřát sílu, trpělivost a inspiraci, abyste mohli vidět a nenechat si ujít žádné příležitosti na cestě ke šťastnému a klidnému životu. A pokud chcete šílenství, nechte to být.
 5. Všichni jsme se dnes shromáždili u tohoto stolu, abychom popřáli naše narozeniny našim narozeninám. V tento slavnostní den pro vás nechci přeji peníze a bohatství - to je spousta mužů. Chci vám popřát jen jednoduché ženské štěstí. Ať vás muži nosí v náručí!
 6. Mezi přáteli není obvyklé lhát. Proto přeji našemu jubileu něco, čeho nikdy nedosáhla: schopnost přijímat komplimenty bez rozpaků, uvědomění si své vlastní moudrosti a schopnost pít se všemi, kdo jí chtějí poblahopřát, bez oddechu. Budeme pít za to.

Výročí je krásná příležitost shromáždit se u stolu v širokém kruhu. Věnujte péči a pozornost narozeninové dívce a zdůrazněte její význam mezi lidmi kolem.

Kavkazská toasty pro ženu

Na Kavkaze vždy věděli, jak zvolit správné výrazy. Toast pro osobu horké krve je celý rituál. Ve schopnosti projevovat ohnivé projevy byli Gruzínci nejúspěšnější. Každý z nich vždy najde vhodný toast pro každou příležitost a příležitost.

Kavkazské toasty vytvoří jedinečnou atmosféru dovolené.

Můžeme jen čerpat inspiraci a učit se od obyvatel horského regionu, abychom hráli malá slovní představení. K blahopřání ženě může bělošský složit celou odu. Nezapomene zmínit jednu ze svých ctností.

 1. Jedna gruzínská žena se vrací domů a rozhořčeně říká svému manželovi: - Valiko, dokážeš si představit, že náš soused vyměnil svou ženu za plnokrevného koně! "To byste nikdy nemohl udělat, drahá?" "No, co jsi," odpoví Valiko, "jako poslední možnost, pro cizí auto a láhev starého gruzínského vína." Pojďme napít pro naši milovanou narozeninovou dívku, která je cennější než jakýkoli plnokrevný kůň, krásnější než jakékoli jiné auto a sladší než jakékoli staré víno!
 2. Skutečný muž je ten, kdo si přesně pamatuje narozeniny ženy a nikdy neví, jak je stará. Pojďme se napít, aby se na životní cestě naší narozeninové dívky setkali pouze skuteční muži!
 3. Abys byl jako pomeranč! Vysvětlím to. Oranžová má oranžovou barvu, je to symbol přitahování pozornosti. Je božsky lahodný. Je předmětem snů, ašpirací a velké poptávky. Aby přitahovali pozornost, byli božští, vzbudili sny a poptávka po vás by převyšovala nabídku! Hurá!

Charakteristické toasty oplývají epithety a alegoriemi. Můžete je poslouchat jako píseň. Každá žena potěší takové blahopřání.

Zdravím ve verších

Chcete-li přijít s přípitkem v poezii, potřebujete speciální poetický talent. Ale i bez toho, abyste to měli, můžete své milované narozeninové dívce vždy poblahopřát k rýmovaným frázím za její významný den výběrem jedné z publikovaných krásných básní.

Poetické toasty lze adresovat jak blízkým, tak neznámým lidem.
 1. Být manželem žádaným a milovaným všemi, vždy okouzlující, jedinečný! Nechte své oči svítit štěstím navždy! Náš přípitek! Nechte je nalít!
 2. Být zdravý, být krásný, být bohatý, být šťastný. Buďte citliví a neústupní. Nabídka, láskyplná, zamilovaná. Přísně buďte vtipní, vtipní. Otrok nebo pán. Buďte hlavní hvězdou - Světlé, milé, zlato. Buďte na konci tunelu se světlem. První zelená v dubnu. Krb rodiny, pohádka - nezapomenutelné a krásné. Sen o magickém, impozantním mraku. Buďte mocným oceánem. Buďte šípem, který zasáhne srdce. Sladký med, feferonka. Okvětní lístek v rozkvetlé zahradě. Kolem protékající vodou. Buďte luxusní a nevinný. Třásl se, lavina.
 3. Takže vaše dovolená přišla. A já chci popřát Mnoho dní šťastný, jiný, Žít - neztrácej srdce. K domu byla plná mísa, Všichni, kteří jsou milí, byli poblíž, takže přátelé častěji volali, a všichni nepřátelé zapomněli.
 4. Nechť zdraví nezklame, a jaro zpívá v duši! Všechno nejlepší k narozeninám, gratuluji vám, piju na dno!
 5. Prohlašuji tento přípitek k vašim narozeninám! Bude to krátké, bude to jednoduché - chytněte štěstí za ocas!
 6. Přál bych si zůstat superwoman: Žádaný, okouzlující, stylový, A skutečnost, že ho jeho mládí odkázalo do přírody, zachraňte a udělejte jeho hlavní sílu. Nechte uhasit krbu rodiny, dejte teplo vám, vašemu manželovi a dětem. Nechte své oblíbené květiny doručit z deštivých dnů na světě. Nechte dům dýchat komfortem a prosperitou, Spolehlivý pobyt ve dne i v noci. Nechte v srdci neklidné mladé lásky v životě stále bubliny.
 7. Všechno nejlepší k narozeninám blahopřání. Upřímně vám přeji štěstí, živost, pozornost, radost a šarm. Nechte lásku a úctu Zlepšete svou náladu a nikdy nezmizí svou hvězdu v nebi!

Toasty ve verších jsou velmi harmonické. Přitahují pozornost posluchačů. Fráze básní jsou zpravidla založeny na některých obecných výrazech a přáních.

Pokud vás trápí pochybnosti a nevíte, o čem přesně mluvit u stolu, uložte blahopřání ve verších a řekněte to, až přijde řada na vás. Touto akcí budete respektovat narozeninovou dívku a zachránit se před nepříjemným tichem.

Povaha žen je mnohostranná. S věkem se jeho rysy odvíjely jako růže, odhalující stále více a více rysů a kouzel. Potěšení krásné dámy je někdy velmi obtížné. Dokonce i přípitek na její počest, můžete „narazit“ na nedorozumění. Tato sbírka toastů vám pomůže vybrat klíč k náladě narozeninové dívky a v tento významný den dát úsměv.