Kmotři jsou velmi zvláštní lidé v životě každého člověka. A přestože nedali život svému kmotru nebo kmotru, byli zodpovědní za své duchovní štěstí a prosperitu. Kmotři často nikdy neviděli svá oddělení, ale jednou ročně mají zvláštní příležitost říci zvláštní slova: „Všechno nejlepší k narozeninám, bohyně!“

Dojemné blahopřání od kmotrů

Je nepravděpodobné, že by někdo tvrdil, že kmotr a kmotra mají silný duchovní vliv na jejich kmotru. Pokud je kmotra pro ni zpravidla příkladem ženských ctností, pak je kmotra spolu se svým otcem standardem člověka. Z bezprostředního mužského prostředí často dívka a později dívka kreslí příklad mužského přístupu k ženě. Toto duchovní spojení je nejčastěji přenášeno životem. Kmotři si samozřejmě přejí veškerá svá požehnání své milované bohyni, nejen hmotné, ale také duchovní. Hlavním úkolem mentorů proto není jen poblahopřát bohyni k jejím narozeninám, ale také to udělat co nejkrásněji a nejotřesněji, aby si vzpomněla na svá přání a slova rozloučení po dlouhou dobu. Výběr připravených originálních pozdravů k narozeninám v tom pomůže milujícím kmotrům.

Drahá bohyně, má dcero!

Tento den je pro vás báječná dovolená!

Buďte vždy veselí, milí, zlomyslní.

A všechny hvězdy z nebe - jen pro vás!

Aby v životě bylo všechno snadné,

Křídlo chránilo anděla před protivenstvím.

Dobré zdraví, štěstí a teplo,

Slunce, úsměvy, radost vždy!

***

Jednou jsi se stal mou kmotrou.

Chci, abys si pamatoval tento den

Koneckonců, od té doby jsme s vámi navždy spojeni,

Dokonce dluží život obyčejnému osudu.

Upřímně gratuluji, má drahá,

Všechno nejlepší k narozeninám, nejlepší dovolená pro vás.

Ať se vaše sny splní. Kmotro, rozkvět!

Nechte štěstí být v cestě.

Nebuď nemocný, nikdy fandit,

Každé narozeniny jsou radostnou příležitostí.

A s úsměvem, prosím všechny lidi kolem vás,

A oheň ve tvém srdci vůbec neumírá.

***

Všechno nejlepší k narozeninám zlatíčko

Moje bohyně

Příjemná překvapení

Nechť na vás čeká život.

Přeji ti

Andělé zůstali

Všechny cesty

Stejné být.

Hvězdy září

Slunce svítilo

Štěstí vašich věřících

Doprovod, to bylo.

Jsem rád

Každý den se setkal

A nejšťastnější

Stát se v životě.

***

Omlouvám se vám -

Ne vždy s vámi,

Ne vždy vám říkali na dovolenou

A ne vždy s tebou smutný.

Prostě vím, má drahá bohyně,

Co pro vás Bůh žádá

Aby vaše zdraví bylo dobré,

Aby žila se svými příbuznými a radovala se.

Jak krásné gratulovat dospělé dívce

Duchovní mentoři tváří v tvář Bohu přebírají odpovědnost za dítě a jejich povinnosti netrvají rok nebo dva, ale celý jejich vědomý život.

Dokonce i dospělá bohyně, i když je dospělá nezávislá dívka, stále cítí potřebu lásky a péče, včetně jejích kmotrů. Duchovní matka a otec, který se modlí k Všemohoucímu za kmotru, se modlí k Bohu za zdraví, pohodu a štěstí. Vědomí kmotři se samozřejmě cítí jako poblahopřát svému duchovnímu oddělení neméně vážně než své vlastní dítě z krve. Jak si přejí krásná a jedinečná přání?

Můžete použít osobní narozeninové pozdravy s vnučkou, která je vydala originálním způsobem (rytina na dárek, domácí pohlednice atd.). Ruční prezentace jsou obecně vždy velmi úspěšné a nemusí to být hmotné dary. Báseň složená kmotra nebo kmotra speciální pro narozeniny duchovního oddělení jistě zanechá v její duši hlubokou stopu. Pokud však talent na verifikaci není zahrnut do seznamu silných stránek duchovních rodičů, můžete se obrátit na hotové krásné poetické blahopřání nebo prózy.

Všechno nejlepší k narozeninám

Gratuluji, uctivě milující.

Kéž vás Pán vždy udržuje

Z protivenství, nemoci a zlosti.

Na Zemi vám přeji mnoho let.

Žít bez vědomí smutku a potíží.

Každý den ať medvědi nesou radost.

Můžete mít štěstí ve všech věcech.

Přeji silnou rodinu

Poslechněte si teplé slovo „láska“

Vyhněte se zradě a zlu

Dělejte jen dobré skutky.

Jsi moje pokřtěná dcera.

Všechno nejlepší k narozeninám, zlato!

***

Všechno nejlepší k narozeninám, drahá bohyně!

Buďte vždy neodolatelní ve všem

Nejšťastnější a nejúspěšnější

Jako ranní slunce - něžné.

Buďte zdraví, chytří a šťastní

Pro blízké - nejlepší.

Kéž se vaše sny vždy splní

Kéž se brzy splní všechny sny.

Nechte zklamat

Buďte vždy plný šarmu.

Bavte se, milujte a buďte milováni

Nejjasnější a nejunikátnější.

***

Má drahá bohyně, přeji ti všechno nejlepší k narozeninám! Přeji vám dobrou, neobvykle skvělou náladu, jasné okamžiky, drahou krásu duše a vzhledu. Může být váš život krásný a zářivý, barevný a šťastný. Nechte svou jasnou tvář nikdy zastínit slzami a zklamáním. Buďte v nebi a milovaní navždy.

***

Můj milý, nejdražší a nejmilejší, gratuluji vám k vašim narozeninám. Jsi pro mě víc než kmotr, jsi pro mě dcera. A chci, abyste věděli, že se na mě můžete vždy spolehnout kdykoli během dne nebo v noci.Přeji vám splnění všech vašich tužeb, nejočekávanějších darů a nečekaných, nezapomenutelných emocí. Chci vám popřát, abyste se každou minutu naučili užívat, ne viset na smutku a být vždy na vrcholu.

***

Má drahá holka, drahá bohyně, přeji ti všechno nejlepší k narozeninám. Přeji vám, abyste byl krásný a vždy kvetoucí květ, svobodný a vysoce vznášející se pták, nebezpečný predátor ve vztazích s nemocnými, laskavý a upřímný člověk, aby zůstal se svými blízkými. Miláčku, nechte štěstí, štěstí a spolehlivou ochranu vašeho anděla vždy doprovázet na cestě ke štěstí.

Krátká přání vlastními slovy

Neméně populární mezi gratulanty je vždy krátká, ale zároveň velká slova. Pokud je kmotra nebo kmotra lakonická - v žádném případě to není zlozvyk. Jak víte, ticho se považuje za zlato. Ty kmotry, které jsou matkami a otci, pro něž je vzhledem k jejich povahovým rysům obtížné mluvit hodně, a po dlouhou dobu stačí jejich upřímná přání. Koneckonců hlavní funkcí kmotrů nejsou zdlouhavé dlouhé blahopřání nebo materiální dary. Požehnaná otevřená modlitba před Pánem je nejdůležitější povinností lidí, kteří souhlasili s oltářem, aby převzali odpovědnost za výchovu nevinné duše.

Moje milovaná bohyně! Z celého srdce vám dávám nejlaskavější, upřímná a upřímná přání. S vaším narozením se můj život proměnil v nádhernou pohádku plnou zábavných dobrodružství, příjemných starostí a šťastných okamžiků. Zralý, ale pro mě vždy zůstaneš malá, ubohá dívka, běhající s chladnými ohony. Přál bych si, aby každý okamžik ve vašem životě přinášel pouze pozitivní emoce, každý nový úspěch inspiruje a inspiruje nové výhody. Buďte šťastní, naše narozeniny!

***

Všechno nejlepší k narozeninám, drahá bohyně. Přeji vám velkou inspiraci, abyste byli autorem úžasných příběhů o vašem štěstí a vašich nadějích. Kéž každý den dává potěšení a radost, může vás každý milovaný ocenit a upřímně vás milovat. Hodně štěstí, drahá a neodolatelná krása v životě.

***

Milovaná bohyně, přeji vám všechno nejlepší k narozeninám a přeji vám velká i malá vítězství, vážné věci v životě a vtipné vtipy, dlouhé příběhy o štěstí a krátké způsoby řešení jakýchkoli problémů. Vždy být zatraceně krásná, hrdá na svou duši, sebevědomá v sebe a laskavá svým srdcem.

***

Všechno nejlepší k narozeninám, má úžasná bohyně. Chci vždy snít a doufat v něco dobrého, neustále usilovat o vznešené cíle a své ideály, nikdy nepochybovat o sobě a svých silných stránkách a zůstat stálým držitelem práva na štěstí a úspěch.

***

Sladká kmotra, všechno nejlepší k narozeninám. Kéž se život stane pestřejším a zajímavějším každý den, ať to dodá radost a lásku každý okamžik, může se ve vašem životě odehrávat zázraky, může být píseň vaší duše zpívána veselými poznámkami štěstí.

Legrační pozdravy pro kmotru

Duchovní pouta a vážnost vůči povinnostem kmotra jsou hlavní přikázání křesťana. Ale všude a všude je místo pro sladké, neškodné a dobré vtipy, dokonce i uvnitř zdí Božího chrámu. Pokud je bohyně dost stará na to, aby přijala humor duchovních mentorů, stejně jako její veselá a přímá nálada, nebude nic, co by bylo trestuhodné, aby se pobavilo a vtipně poblahopřálo.

Všechno nejlepší k narozeninám

Má drahá bohyně!

Chci, abys byla šťastná

Poslušný, chytrý a krásný.

Krásná, jemná květina,

Žijte snadno, bez problémů.

Nechte svůj den být pohádkou

Plná laskavost a náklonnost!

A nikdy se neurazit

A bavte se a usmívejte se!

***

Samozřejmě jsem jen kmotra ... ne víla,

Ale pořád, kmotro, zdravím tě.

Kolem nechat foukat vítr štěstí

A ať láska láká jako vždy slunce.

Nechť vás štěstí pronásleduje všude

Nenechte se od lidí odskočit.

Nechť nejen narozeniny

Pro štěstí bude mnoho důvodů.

***

Všechno nejlepší k narozeninám bohyně

Mladá okouzlující žena.

Rostete a jste dobří

Každý den jste dospělejší.

Přeji vám, abyste byli šťastní

Velmi okouzlující, krásné.

Nechte rozkvétat úsměvy

Štěstí bude poseté cestou.

***

Všechno nejlepší k narozeninám

Buďte šťastní!

Nech to být překvapivě

Sny se splní!

Bohyně je krása

Nenechte si ujít dovolenou.

Vše, co se mi opravdu líbí

Získejte to ještě dnes!

Malé básně

Pokud jsou gratulace v kmotru kmotra nebo próze kmotra považovány za příliš banální a jednoduché, můžete použít poetickou volbu. Navíc není nutné, aby byly veršové linie obsáhlé a podrobnější. Malé krátké verše, které odrážejí všechny teplé, upřímné a laskavé pocity vůči bohyni, jsou vynikajícím verbálním dárkem k narozeninám.

Chytrá, krásná

Zlatíčko,

Všechno nejlepší k narozeninám

Drahá bohyně!

Nechte svůj život

Všechno bude skvělé

Nechte ho chránit vás

Váš nebeský anděl.

***

Všechno nejlepší k narozeninám, bohyně!

Buďte vždy šťastní.

Může být život zábavný

Radostné, krásné.

Pouze prosperita

Světlo a dobro!

Přeji ti

Vždy být nejlepší!

***

Moje malá hvězda, má drahá,

Zlatá bohyně,

Všechno nejlepší k narozeninám, sladké stvoření.

Splnění všech vašich tužeb!

Mnoho knih, květin, hraček,

Nejvěrnější a oddané přítelkyně.

A zdraví, štěstí a zábava,

Na světlé svátky narození!

***

Všechno nejlepší k narozeninám, bohyně!

Štěstí a úspěch

Zlaté schodiště

Nechte je jít.

Kéž se sny splní

Rádi přátelé.

Nechte všechno dopadnout

Ve vašem životě.

Přání pro malou holčičku

Pokud je vše víceméně jednoduché a srozumitelné s přáním pro dospělou kmotru (dospělý bude schopen pečlivě naslouchat a ocenit si přání), pak je blahopřání kmotře pro děti v jistém smyslu mnohem obtížnější. Kvůli nedostatku životních zkušeností, malá holčička nebude schopna realizovat celou hloubku pocitů duchovních mentorů stanovených v blahopřání. Z tohoto důvodu by měl být verbální dárek pro malou vnučku co nejjednodušší, ale zároveň významný. Od útlého věku by dítě mělo rozumět a vědět: kmotr a matka jsou její věrní obhájci před Bohem, střežící den a noc v pokoji.

Bohyně je milovaná,

Moje panenka

Gratulujeme k dovolené

Zlato, ty.

K narozeninám

Hádej hodně.

Všechny sny se splní

Cokoli si přeješ.

Být zdravé dítě

Má drahá.

Poznej modlit se za štěstí

Kmotra je tvoje.

***

Malá bohyně je jen anděl.

Milující, krásná drahá květina.

Všechno nejlepší k narozeninám, zlato, blahopřeji vám

Vaše láskyplná kmotra je tvoje!

Být šťastná dívka brzy vyroste

A zatmění poloviny světa svou krásou.

Laskavost, zábava, radost jste vy.

Kéž se všechny vaše sny vždy splní!

***

Je dobré, že jste na světě,

Má drahá pokřtěná dívka,

Kéž Bůh splní všechny vaše sny

A život se naplní radostí až po okraj.

Může se anděl v nebi usmát

A v den narození se opatrně zahřeje

Protože dnes stojíš před svými očima

Krásnější, moudřejší a zralejší!

***

Všechno nejlepší k narozeninám

Její kmotra

Protože jako rodák

Miluji ji celým svým srdcem.

Přeji vám štěstí

Slunce, nebe a dobro

No, chladné a špatné počasí

Nechte je zůstat včera.

Bohyně je milovaná,

Jemně gratuluji

Buďte šťastnější na světě

Přeji ti!

Narození bohyně je v jistém smyslu duchovní oslavou jejích kmotrů. Koneckonců, právě v tento den se zrodila duše, nad kterou kdysi vzali Pánovu péči. Komunikace mezi kmotry a kmotry se samozřejmě očekává nejen v tento den, ale také se všemi ostatními. Ale právě v den narození jsou duchovní rodiče motivováni touhou říci své božské dceři důležité, posvátné, upřímné blahopřání.