Narozeniny jsou slavnostní a významná dovolená. V případě, že se viník nebo vinník oslavy stane jeho vlastním dítětem, je však dvojnásob důležité. Samozřejmě, každý rodič, máma nebo táta, v tento den chce zvednout sklenici a hlasem chvějícím se vzrušením a hrdostí, vyslovit nejvnitřnější slova: "Všechno nejlepší k narozeninám, má malá dcero!".

Jak krásné gratulovat mé dceři mámě

Dcera je pokračováním mámy, protože dívky často vypadají stejně jako matka, i když ne navenek. Je to matka, která má velmi silný vliv na život její dcery, i když si to nevšimne nebo nesouhlasí s tímto tvrzením. Matky samozřejmě chtějí poblahopřát své krvi k tomuto dni co nejsrdečněji, nejefektivněji a nejkrásněji. A co by mohlo být úžasnější než nádherná blahopřejná báseň, která pohltila veškerou lásku, náklonnost a péči o rodiče? Zejména v takových případech byly k narozeninám dcery vytvořeny expresivní a originální básně maminky.

Přeji své dceři

Pouze jasné, dobré dny.

Neznám trápení, slzy, potíže,

Aby se splnily všechny sny.

Být krásný a nezestárnout

A každý rok jsou všichni hezčí!

V životě buďte vždy úspěšní,

Milovaný, milující a něžný.

Šťastné setkání, kytice květin,

Cestujte po světě.

Žít velmi dlouho, ne nemocit,

A nic nelituj.

Takže to štěstí bylo nad hranou.

A ty, má drahá, víš

Jak jsem vděčný Bohu

Za to, že jsi mi dal!

 

Všechno nejlepší k narozeninám, dcero

Blahopřeji vám

Mateřské srdce

Přeji vám štěstí.

Sdílejte svou ženu

Dobré být,

Takže ta láska vám dává

Silná dvě křídla.

Dům byl plná mísa

Ozval se dětský smích

Urazit kohokoli

Neodvážil jsem se své dcery.

Problémy a smutky

Vezmu si to pro sebe

A Bůh má štěstí

Zeptám se tě.

 

Drahá dcero, milé slunce,

Děkuji vám, že jste tam byli!

Do našeho domu jsi přinesl radost a štěstí,

Nechť vaše narozeniny udělí:

Zdraví, hodně štěstí, láska všude

A budu tam vždy, abych vás ochránil!

"Všechno nejlepší k narozeninám, dcero!" - Gratuluji tátovi

Bohužel ne každý zástupce spravedlivějšího sexu je schopen slyšet úžasnou vřelou větu: „Všechno nejlepší k narozeninám, dcero“ od táty. Někdy otec narozeninové dívky již není v tomto světě nebo se vyvinuly životní situace, takže komunikace mezi blízkými lidmi není možná. Čím dražší je čas, když je táta poblíž. Možná proto by měl být oceněn každý okamžik strávený s dětmi nebo rodiči.

Představujeme vám blahopřání vaší malé princezně, nádherná dcera je zvláštní povinností každého otce. A vůbec nezáleží na tom, zda jsou drsné copánky a oblíbená panenka dítěte dávno pryč a dcera je nyní dospělou ženou s obavami a někdy dokonce i vlastní rodinou. Táta je láska je velmi zvláštní pocit, vůbec ne jako mateřská, ačkoli to pro něj není nižší než síla. Plná něhy, péče a lásky, na chvíli poblahopřeji, vrátí narozeninovou dívku do dětství, ve kterém ona, táta oblíbená, seděla na klíně a poslouchala zajímavé pohádky v rodičovském představení.

Všechno nejlepší k narozeninám, dcero.

Oslavte dovolenou radostně

A z tátého blahopřání

Raději přijímáte.

Buď šťastný moje radost

Buď zdravý, nebuď nemocný

Buďte zlobiví a zábavní

Nechoď příliš rychle.

Kéž byste byli přátelé

Radost a veselý smích.

Přeji ti dceru

V životě buďte šťastnější než všichni.

 

Jsi moje odměna, dcero

Moje květina je zlatá

Kvetoucí ledviny

Jste na zlaté větvi.

Vím, že tě táta má radost

Bez tebe je osud prázdný.

Jako sedmikráska v zahradě

Sněhobílé a čisté.

I když jste již dospěli

Pro mě - ještě dítě.

Moje láska není omezená.

Dcero, miluji tě.

Přeji ti celé srdce

Věčná mladistvá krása.

Sní jen o jedné věci -

Takže jste byli šťastní.

 

Všechno nejlepší k narozeninám malá dcera

Táta je miniatura.

Vím, že tě tak moc miluji

A samozřejmě si toho vážím.

Buďte šťastní, vyrůstejte,

Buďte krásná, neubližujte

Kvetou jako růžová zahrada

Možná v životě nebudou bouřky.

 

Gratulujeme, drahá dcero,

Stokrát se na tebe dívám

A obdivovat: jak krásné

V životě mám dceru!

Přeji ti své slunce

Aby se splnily všechny vaše sny

Nechte se vás dotknout paprsek štěstí

Snažte se jen o to nejlepší v životě!

Může být duše naplněna světlem

A úsměv neopustí obličej!

Na celém světě není lepší dcera,

Vězte, drahá, jste hrdostí svého otce!

Velká přání ve verších

Obecně se uznává, že rodiče jsou velmi zodpovědní a vážní lidé. Ve většině případů je toto tvrzení pravdivé a je nesmírně pozitivní vlastností. To však vůbec neznamená, že rodiče se svou solidností nejsou schopni dát své dceři skutečná přání k narozeninám. Legrační, vtipné nebo nápadné výroky o kráse a originalitě ponechávají rodičům obrovský výběr hotových gratulací.

V tento den jsem tě porodila

A pak jsem to ještě nevěděl

V tu chvíli jsem našel štěstí -

Jako máma jsem se stala nádhernou dcerou.

Všechno nejlepší k narozeninám, má drahá!

Osud vás může vždy udržet.

Jděte nahoru, jako motýl, vlající.

Kéž vám Pán žehná.

 

Moje korálka a vy jste rosnička

Moje kapka a stéblo trávy

Moje štěstí je nesrovnatelné

Má dcero, slunce je moje nejoblíbenější

Všechno nejlepší k narozeninám, má radost

Můj život je radost a sladkost

Miluji tě hluboce a navždy

Buďte vždy navždy šťastní!

 

Moje malá dcera, dcera

Zlatý paprsek slunce

Všechno nejlepší k narozeninám

Můj andílek.

Může uspět

Ať se vaše sny splní

A co je nejdůležitější pro mámu,

Že jsi byl šťastný.

 

Všechno nejlepší k narozeninám malá dcera

Má drahá

Nikdo není milejší

Ne na světě se mnou.

Jste připraveni dát vše

Udělej si radost

Chcete-li vyhladit silnice

Osud vás položil.

Ani jedna slza

Aby nepadl

K poplachům a problémům

V životě jste to nevěděli.

Prosím a prosím

Mám štěstí s osudem

K nejšťastnějším

Byla to dcera.

Panenky, mašle, hračky -

Všechno pro naši dceru.

Táta, máma a zvířata

Gratuluji vám ke dni.

Jako princezna jste krásná.

Buďte sto let stále šťastní.

Jízda věrného bílého prince

Již spěchá všemi prostředky.

 

Jste stále úhlový teenager

(Nevybírejte, co nosit!)

Všechno v životě pro vás není snadné,

A vy chcete brzy vyrůst.

Všechno nejlepší k narozeninám

A ujištění se od nás:

Není vůbec sladké být dospělými,

Máme také spoustu problémů!

Dosud vyrostl, uveďte termín!

Mezitím gratuluji!

Krátké pozdravy vlastními slovy

Od nepaměti bylo slovo považováno za mocný působivý nástroj pro ovlivňování lidí. Se slovem se uzdravují a ničí, inspirují a připravují o poslední naděje. A samozřejmě, gratuluji. Jak ukazuje praxe, přání vypadá krásně a efektně ve formátu prózy, ale není jednoduché, ale vyjadřuje se svými vlastními slovy.

Upřímné, laskavé a upřímné slovní gratulace od rodičů - skvělý dárek k narozeninám dcery. Nebojte se, že takové přísloví je v některých ohledech horší než poetický dar. Výběr hotových gratulací prozaických, vytvořených speciálně pro dceru, přijde na pomoc pozorným a milujícím rodičům, kteří dychtí dát dětem potěšení v důležitý den jejího života.

Drahá dcero, naše něžná květina! Gratulujeme k nejšťastnějšímu dni našeho života - k narozeninám! Jste naše pýcha, láska a krása! Buďte vždy zdraví, milovaní, veselí, usmívající se, odhodlaní a odvážní k radosti milovaných a vzdáleného zla! Velmi vás milujeme!

 

Naše radost, milovaná dcero, všechno nejlepší k narozeninám. Vy, jako jasný paprsek inspirace, osvětlíte náš život a možná to tak vždy bude. Přejeme vám, abyste byli šťastní a inspirováni úžasným snem. Ať z minulosti zůstanou jen šťastné vzpomínky, může na vás v budoucnu čekat hodně úspěchů, může být váš dárek úžasným a úžasným časem ve vašem životě.

 

Všechno nejlepší k narozeninám milovaná dcera! Náš poklad a náš jasný paprsek! Všechno nejlepší k narozeninám Není dar pro rodiče lepší než taková nádherná dcera. Přejeme, aby se vaše nejvnitřnější touhy a sny staly realitou, a my k tomu přispějeme vší silou. Veselé svátky, naše holka.

 

Dcera je naše oblíbená! Objímáme vás, líbáme a upřímně vám přejeme štěstí, protože snad nikdo jiný, jako jste vy, není hoden. Do našich životů jsi přinesl tolik radosti, úsměvu, krásy a laskavosti. Takže ať se vám to všechno vrátí s dvojitým darem v životě! Všechno nejlepší k narozeninám slunce!

Dojemné gratulace od rodičů

Vztah rodičů a dětí je jedním z nejvíce dojemných okamžiků v životě téměř každé rodiny. Příbuzní samozřejmě mohou doprovázet různé potíže. Jakékoli urážky, nedorozumění a ne docela příjemné skutečnosti moderní reality však ustoupí před jasnou dovolenou - narozeniny. Svému milovanému dítěti můžete poblahopřát k krásné dovolené pomocí nejotřesnějších a sentimentálních linií.

Narozeninová dívka samozřejmě bude pociťovat vibrace laskavosti, nesobecké lásky, hrdosti a dalších jasných pocitů vycházejících z přání. A právě o dceru, její květinu, se rodiče věrně starají od narození. Jejich dny a noci byly plné starostí o krásnou dceru, večerní modlitby a jasné naděje. Společně s dcerou zažili rodiče všechno, radost a selhání, někdy tiše trpěli charakteristikou dospívání a úmyslně nahradili ramena, aby podpořili rostoucí princeznu. Zvláštní dojemné pozdravy pomohou rodičům narozeninové dívky vyjádřit všechny tyto komplexní škály nahromaděných pocitů.

Naše dcera je drahá

Sladký a zlomyslný

Buďte vždy šťastní

Angel je uložen!

Naše dobré kotě,

Pro nás vždy dítě.

Může být život medem

A jste vždy zdraví.

Všechno nejlepší k narozeninám

Gratulujeme, jsme dítě!

Přejeme vám upřímnou lásku

A všechny sny se splní.

 

Srdečně vám blahopřejeme,

Miluji tě s tátou velmi, velmi.

Není lepší dítě.

Všechno nejlepší k narozeninám, slunce, naše dcera!

Tímto životem procházíš odvážně

Ať se vaše naděje splní.

No, my, cokoli chcete,

Při výběru vás budeme vždy podporovat.

 

Dcera, drahá,

Gratulujeme!

Štěstí a zdraví

Upřímně si přejeme

A ať naše láska

To se v životě zahřívá

A úspěch v životě -

Následuje vás!

Může vám štěstí

Osvětluje cestu

Ale o nás, drahá,

Nezapomínáš!

 

Naše mladá princezna

Vyrostl trochu víc,

Okouzlující, okouzlující -

Jako květina, kvetla.

Všechno nejlepší k narozeninám blahopřání

A přejeme si to vždy

Byli jste obklopeni životem

Něha, náklonnost, laskavost.

Osud může vždy přinést

Jen radostné dny

Provedeno jednoduše

Všechny vaše touhy.

Slunce svítilo jasně

Přes hlavu

A svítí láskou

Mír ve vaší rodině.

Dceřiné narozeniny jsou zvláštním jevištěm, milníkem, který společně prošli rodiče a jejich dítě. Dovolená milované osoby zpravidla smaže všechny negativní emoce ze stránky rodinné knihy života. Gratulace adresované rodné krve, inteligentní a krásné dceři, mohou přispět k ještě většímu shromáždění blízkých lidí mezi sebou. Hlavní věc je vybrat vhodný formát pro přání a předat je hrdinovi příležitosti s láskou a péčí.