Zvláštní místo v kultuře jakéhokoli národa je obsazeno instruktickými výroky. Nesou moudrou zkušenost generací a jsou naplněny nejhlubším významem. Dozvíme se, že nám chtějí sdělit přísloví o strachu, odvaze a zbabělosti.

Ruská přísloví o strachu a odvaze

Stateční lidé jsou po celém světě respektováni a respektováni. Být statečný znamená být schopen činit správná rozhodnutí v obtížném okamžiku, řídit své emoce a bránit nepříteli. Zaprvé, tato kvalita je spojena s ochotou hájit svou domovinu, svůj domov a rodinu.

Odvaha je propojena s dalšími důležitými funkcemi:

 • odvaha;
 • odvaha
 • důvěra.

Ani stará přísloví o strachu a odvaze neztratily svůj význam. Mohou být použity v různých situacích. Říkali: „Hrdina jednou umírá a zbabělec - stokrát.“ Lidová moudrost ukazuje, jak strach ovlivňuje lidskou duši. Jí nás zevnitř a způsobuje hrozné pochybnosti a trápení. Je pozoruhodné, že krátké výrazy nabízejí své vlastní metody řešení strachu. Dávají kompetentní rady, jak to napravit, a dělat si legraci z zbabělých lidí.

Ruská přísloví související s odvahou pomáhat:

 • kultivovat sílu mysli;
 • stát se statečnějším;
 • pokročit k vítězství;
 • dosáhnout požadovaného cíle;
 • přemýšlet o správnosti jejich jednání.

Nejoblíbenější přísloví o strachu a odvaze je diktát "Vlci se bát - nechoďte do lesa". To tlačí člověka na konkrétní kroky a vyzývá k vzbudení rozhodnutí v sobě. Jinak nemá smysl začít cokoli. Pokud se bojíte malých věcí, pak bude cíl nedosažitelný. Přísloví je o strachu, díky kterému je každý z nás slabý a slabý. Nebojte se „vlka“, musíte problém vyřešit a dosáhnout toho, co chcete.

Účelem krátkých výroků o strachu není zastrašovat lidi, učí se překonávat obtíže.

Rusové jsou známí svou odvahou a odvahou. Tuto pověst si proto musíme zachovat.

Většina přísloví o strachu přežila dodnes. Za zmínku stojí nejvýraznější příklady, které vám pomohou podívat se na svět jinak a posílit vaši postavu.

Z odvážného a smrtového útěku.

Bojí se odvážné kulka.

Odvaha města trvá.

Tam, kde je odvaha, je vítězství.

Za jedno tučné, sedm tučné dejte.

Tam, kde nejsou žádné znalosti, není odvaha.

Nemysli na strach, nikdy to tak nebude.

Nebuď ovce a vlk nebude jíst.

Odvážný pes pouze štěká a zbabělý kousne.

Buď ve třmenu s nohou, nebo v pařezu s hlavou.

Buď pan, nebo pryč.

Je to děsivé vidět, ale pokud se to stane, zamiluje se.

Čí odvaha je vítězství.

Kdo je statečný a odolný, deset stojí za to.

V Rusku ne všechny křižníky - existují ruffy.

Odvaha se rodí v boji.

Strach nezná nikdo, kdo jde do vítězství.

Příběhy zbabělosti a odvahy

Všechny přísloví o zbabělosti a odvaze jsou orámovány krátkými větami.

Mají charakteristické rysy:

 • rytmické zbarvení;
 • instrukce;
 • krásný zvuk;
 • vtipný podtext;
 • původní výraz myšlení.

Rusové jsou od pradávna známí svou odvahou. Mnoho legend se skládá o jejich odvaze a nebojácnost hrdinů se stala příkladem pro mladší generaci. Bývaly bouřlivé časy s častými válkami. Aby lidé přežili, museli prokázat neochvějné odhodlání. Pro své blízké byli připraveni dát svůj život.

Studiem práce ruských lidí můžete získat spoustu užitečných informací. Přísloví o odvaze pomohou vychovávat dítě a vypracují v něm potřebné hodnoty. Koneckonců, tato funkce může být vyvinuta v průběhu let. Nejsou stateční. Stávají se po absolvování mnoha testů.

Statečný se baví a zbabělec bolí.

Statečný zbabělec selže, zbabělec přijde a nepřítel přijde.

Zbabělci jsou odvážní, když si všimnou, že se bojí.

Zbabělci nechodí k vítězství.

Zbabělec není statečný chlap.

Zbabělec umírá tisíckrát a hrdina jen jednou.

Warrior: slovy a tak a tak, ale ve skutečnosti jakýmkoli způsobem.

Štěká štěkající pes, zatímco zbabělec.

Statečný muž je znám v den bitvy.

Kdo je statečný muž, dobře odvedený.

Odvážní vítězí, zbabělec umírá.

Každý statečný muž je statečný svým vlastním způsobem.

Bojí se statečné střely, nebere statečného bajonetu.

Pro děti předškolního a školního věku

Podstatou přísloví je přiblížit staletí zkušeností moderní generaci. Je užitečné je znát nejen pro dospělé, ale také pro děti různého věku. Podobné slovní výrazy lze použít v každodenní řeči. Hlavní věc je pochopit význam přísloví a znát historii jeho původu. Níže uvádíme lidovou moudrost, která je vhodná pro školní děti a absolventy mateřských škol.

Statečný bojovník v tréninku i v bitvě, dobře odvedený.

Věděl jak a jak se opovažuje - porazil pět.

Postavte se směle pro spravedlivou věc!

Ten, kdo se odváží, je celek.

Kočka ohrožuje myš, ale z dálky.

Řekl bych pár slov, ale vlk není daleko.

A já chci, a pichá, a bolí, a moje matka si neobjednává.

Oči se bojí, ale ruce dělají.

Bojujte na sporáku šváby.

Dobře udělané pro ovce a pro dobře udělané ovce samotné.

Warrior: sedí pod křovím a vytí.

Srdce je sokol a odvaha vrány.

Dobrý medvěd škádlit z okna.

Naše v terénu se netřesou (netají se v peci).

Nezaměňujte přísloví a přísloví.

Ta jsou stabilní kombinací, která vyjadřuje určitou myšlenku, například „jako dvě kapky vody“. A úplný význam přísloví odráží skladiště s mnohaletými zkušenostmi: „Oči jsou velké strachem,“ „Pokud padneš jako hrdina, zvedneš, padneš jako zbabělec, rozdrtíš ho.“ Význam frazeologických jednotek zůstává stejný, přestože lidé do těchto myšlenek neustále přinášejí něco vlastního.

Význam přísloví „Existuje mnoho obav, ale jeden život“

Lidská moudrost nikdy nepřestává ohromovat generace.

Přísloví „Existuje mnoho strachů, ale jeden život“ nás učí:

 • pohnout se vpřed;
 • nestojte;
 • vypořádat se s obtížemi;
 • překonat obtíže.

Jde o to, že moderní život lidi nutí obávat se všeho, například:

 • založit nové podnikání;
 • otevřete si vlastní firmu;
 • létat v letadle;
 • jít na pohovor;
 • skok s padákem;
 • přiznat pocity.

Člověk se bojí udělat krok, bojí se padat. Bojí se někam jít, protože všude čeká nebezpečí. Život se však posouvá kupředu, dny ubíhají. Ať už se nám to líbí nebo ne, musíme s tím krokovat, protože už nebude nic jiného. Proto lidé říkají, že existuje mnoho fóbií a pouze jeden život.

Zvláštní přísloví si zaslouží další podobná přísloví:

Strach má ploché oči a nevidí drobeček.

Strach je na patách lhaní.

Je to hrozná věc začít.

Přísloví se musí stát hlavními principy každé osoby. Nakonec určují kompetentní pohled na události a vztahují se k veřejnému životu. Každá z nich odráží duchovní princip národa.