Krize rodinného života podle roku, jehož psychologie se u každého páru liší, mají stále podobné rysy a příčiny. Když se s nimi vypořádáte, můžete najít dobrou cestu z této situace a udržovat vztahy i v beznadějné situaci.

Příčiny krizí rodinného života

Krize v rodinném životě je přirozený jev, kterému naprosto čelí všechny páry.

Život je mnohostranný a vztahy mezi milovanými se mohou měnit a prožívat období vzestupů a pádů. Mnoho důvodů může v rodině způsobit zmatek. Správný přístup k řešení problému a jeho správné pochopení může posílit vztahy a přivést je na novou úroveň.

Nejčastější příčiny krize:

 • Věkové krize manželů. Manžel i manželka mohou mít body zlomu, které se vyznačují přezkumem existujících hodnot. V takové době se lidé ptají, zda jejich život jde správně, zda stojí za to pokračovat ve starém režimu. Existuje přání změnit sebe a své rodinné vztahy.
 • Krize expanze rodiny. Jedná se o děti. Toto období je charakterizováno obdobími, které se vyskytují před a po narození dítěte, jeho přijetí do školy atd. Mezi manželi mohou vzniknout neshody kvůli rychlé změně v jejich obvyklém způsobu života.
 • Ztráta zaměstnání. Obtížné období spojené s nedostatkem peněz se projevuje nárůstem hádek a hádek. Osoba, která přišla o práci, zpravidla prožívá toto období zvlášť těžce.
 • Konflikty generací.Neshody se staršími příbuznými nejvíce ovlivňují rodinný život, když dvě rodiny žijí pod stejnou střechou.
 • Těžké nemoci blízkých, které přidávají další problémy a starosti do každodenního života.
 • Narození dítěte s těžkým onemocněním může způsobit vzájemné výčitky a nedorozumění.
 • Nedostatek tolerance v rodině. Je rozšířená situace, kdy manžel vyčítá manželce, která se výhradně věnuje úklidu.
 • Nedostatek psychologické podpory mezi členy rodiny.
 • Předčasné manželství. Mladí lidé, kteří nejsou připraveni na společné vztahy v každodenním životě, mohou čelit krizi v rodinném životě.
 • Rozdíl v zájmech a výhled na život. Láska vyhladí všechny nedostatky, ale stojí za to, aby vášeň zmizela, protože se projevují nesrovnalosti v potřebách a hodnotách manželů.

Kterýkoli z těchto důvodů může být důvodem pro přerušení rodinných vztahů. Zároveň však můžeme najít cestu ven z každé situace, která přiblíží pár a pomůže zachránit manželství.

Zobrazení a funkce

Existují dva typy rodinných krizí: regulační a neregulační. Jejich rozdíl ve vlastnostech výskytu.

Téměř všechny páry procházejí prvními se vzácnými výjimkami. Jsou spojovány s nejběžnějšími obdobími v životě každého z manželů.

Mezi ně patří:

 • Krize prvního roku vztahů. Lapování se provádí do nových životních podmínek.
 • Krize 3 let. Shoduje se s blednutím lásky a vzhledem k prvorozenému v rodině.
 • Krize 5 let rodinného života. Spolu s poklesem smyslové přitažlivosti se mezi manželi objevuje nuda a každodenní život.
 • 7 let po sňatku. Život je upraven, role jsou distribuovány. Už nemusíte zkoušet? Manželé touží po hledání nových, dosud neprozkoumaných dojmů.
 • Krize 10 let manželství. Je spojena s krizí středního věku u obou pohlaví a přechodným obdobím pro starší děti.
 • Krize manželství je stará 16 let. Číslo je podmíněné. Problémy u páru se mohou objevit v období od 15 do 20 let manželství. Děti se osamostatňují, musí se naučit znovu žít společně. Současně prošla velká část života, vyvstávají otázky o správnosti zvolené cesty.

V rodině dochází k nenormativním krizím, které mají náhlé nepříznivé změny v životě. Mezi ně může patřit smrt jednoho z vašich blízkých, domácí násilí, zrada atd.

Druhá skupina neshod v rodině je mnohem složitější než ta první, vyžaduje určité překonání. V každém případě se však můžete pokusit najít společný jazyk a navázat vztahy.

Charakteristické projevy rodinné krize:

 1. Nedostatek společných zájmů. Spolu s zamilováním končí také obdiv k manželovi. Začnou se objevovat ticha, partner je vnímán jako stejný jako mnoho jiných lidí. Jeho jedinečnost se ztrácí ve všední dny.
 2. Lhostejnost k intimitě.
 3. Vznik sporu kvůli rozdílům v názorech a neochotě najít společný jazyk.
 4. Emocionální oddělení. Partneři si navzájem přestávají prozrazovat své emoční zážitky.
 5. Extrémy, jako jsou konstantní hádky nebo nedostatek neshody samy o sobě. Druhý se stává častěji během diktatury jednoho z manželů.

Všechny benevolentní a uctivé vztahy mezi manželkou a manželem mohou překonat všechny projevy krizí.

Jak překonat neshody, rady psychologů

Jakákoli neshoda může být vyřešena. Předpokladem je pouze uvědomění si potřeby obou stran konfliktu.

Společně se rodinná krize může proměnit v nové kvetení pocitů a zvýšit vztahy na novou, vyšší úroveň. Páry, kterým se podařilo udržet lásku a manželství, získají v budoucnu příjemný bonus ve formě větší soudržnosti a vzájemného respektu.

Krize vztahů v prvním roce rodinného života

První rok rodinného života je charakterizován distribucí rolí v nové jednotce společnosti.Lidé se učí žít společně a budovat společný život. Toto období je obtížné, ale láska je stále velmi silná. Právě to umožňuje přibližně polovině nových buněk společnosti přežít tentokrát bez ztráty vzájemného respektu.

V takovém případě můžete doporučit následující:

 1. Není třeba dávat ultimátum manželovi. Tento problém nevyřeší, ale pouze je zavede hlouběji do podvědomí. Fráze: „Pokud nepřestanete sedět u počítače, nebudu vařit večeři!“ Přinese jen nespokojenost.
 2. Nereagujte na stejné hrozby a nepodporujte je. V záchvatu vzteku je tak lákavé odpovědět na rozvodovou nabídku. Pokud se záměr nenaplní, přijde to, co bylo řečeno, do podvědomí na dlouhou dobu. To v budoucnu oslabí vztah.
 3. Není třeba udržovat nespokojenost a zlost. Je mnohem konstruktivnější sdílet se svým partnerem a společně hledat cesty, jak z této situace vyhovovat oběma stranám. Pokud není možné dosáhnout konsensu, pak je přípustné změnit postoj k situaci.

Mezi lidmi, kteří zahájí soužití, nevyhnutelně vzniknou střety, to je takzvané období „vzájemného broušení“. Je rozumné pokusit se přežít toto období, udržet ve svém srdci lásku k vašemu manželovi a uvědomit si důležitost a nevyhnutelnost společného života.

3 roky ženatý

3 roky rodinného života jsou pro pár obtížné ze dvou hlavních důvodů.

Prvním z nich je narození dítěte. Život v páru se dramaticky mění. Žena se zaměřuje na dítě. Člověk se cítí zbytečně a přidávají se i obavy z materiální podpory rodiny.

Druhým důvodem je ticho lásky. Hormony, které udržují pocity po dlouhou dobu, se přestanou vyrábět. „Růžové brýle“ zmizí. Partner se již nezdá být ideální a jeho nedostatky jsou vymalovány v nových barvách a zdají se významné.

Rady psychologů ohledně překonání krize tříletého manželství:

 1. Hledejte kompromisy. Je nutné identifikovat všechny nepříjemné faktory v chování partnerů a najít společnou alternativu k společnému životu. A také stojí za pochopení, že neexistují žádní ideální lidé. Všechny mají své nevýhody a výhody, takže změna manžela nevyřeší problém s podrážděností v každodenním životě.
 2. Otevřená diskuse o citlivých otázkách. Nespokojujte nespokojenost a neskrývejte v sobě nespokojenost. Pro žádného z manželů to nebude prospěšné. V tomto případě není nutné převádět dialog o této záležitosti do obyčejné hádky. Konverzace by měla být v příjemném, přátelském tónu.
 3. Rozdělení manželského času. Po porodu se musíte naučit, jak vyhradit čas na společné hodiny v soukromí. V klidném domácím prostředí to může být jen 15 minut v době, kdy děti již spí. Za hodinu můžete dojít do restaurace a romantickou večeři. Hlavní věc v tomto oboru je pravidelnost.

Každý pár je schopen překonat krizi trvající 3 roky, je nutné partnerovi ukázat trpělivost a porozumění. Odměnou bude nové kolo lásky, které nemusí mít minulou vášeň, ale je plné hlubší úcty a tepla.

Jak překonat po 7 letech manželství

Krize sedmi let manželství se vyznačuje velkým počtem rozvodů. Děti vyrůstají, život je upraven ... Ale právě zde leží hlavní problém tohoto období.

Manželé mají chvíle, kdy se vztahy zdají monotónní a nudné. Je tu touha po novinkách. Dimenze již není atraktivní.

Tipy pro vztahy:

 1. Nejprve musíte mluvit. Vyjádřete svůj názor na problémy, nezkoušejte je. Kromě toho by konverzace neměly být prováděny jednostranně. Potřebujeme dialog, a co je nejdůležitější, měli bychom slyšet partnera.
 2. Diverzifikovat život a život. Možná budou užitečné nové společné formy volného času. Výlet k odpočinku v exotické zemi nebo jen do přírody může přinést romantiku a lásku k navázanému vztahu.
 3. Stanovení společného cíle, který je zajímavý a užitečný pro oba manželské partnery, je schopen shromáždit a naladit se na společnou vlnu.
 4. Nezapomeňte na potřebu poskytnout každému partnerovi osobní čas, který může strávit podle svého přání.
 5. Odpočívejte jeden od druhého. Být spolu spolu sám o sobě může způsobit krizi a nedorozumění.
 6. Vzpomínky na romantické chvíle, které prožíváte s partnerem, pomohou obnovit vzpomínku na to, jak to všechno začalo, aby pronikly duchem lásky a náklonnosti.

Poté, co krize přežila 7 let, bude rodina ještě silnější než dříve. Možná i vzhled druhého kola lásky. Hlavní věc je vyzkoušet a také vědět, že rodina má zásadní místo v životě každého člověka.

Krize rodiny 10 let

Charakteristickým rysem krize, která nastane po 10 letech rodinného života, je to, že se kryje s krizí středního věku manželky nebo manžela, nebo možná obou.

Většina lidí v tomto období se snaží přehodnotit svůj vlastní život. Koneckonců, většina z toho již byla dokončena. Je zde pokušení všechno změnit a pak je tu nudný vztah, který se svou novinkou nelíbí.

To také přispívá k období přechodného věku u starších dětí a ke změnám ve finanční situaci rodiny, a to jak ve směru zhoršování, tak ve směru zlepšování.

Tipy pro překonání krize:

 1. Definování rolí v manželství. Tato fáze je považována za dokončenou v prvních letech manželství. Existuje však situace, kdy žena přijme spoustu starostí, které vedou k trvalé únavě. Možná je čas přerozdělit odpovědnosti? To přinese společný život všech členů rodiny.
 2. Odpuštění je důležitou součástí úspěšného vztahu. Dlouhodobé stížnosti nikam nepůjdou, pokud budou umlčeny a všechny rozpory nebudou vyřešeny.
 3. Společná zábava umožní shromáždit manželství a přidat k němu poznámky vřelosti. Každý má své vlastní koníčky a oba manželé by na to měli mít čas. Ale společné rozhovory a relaxace jsou prostě nezbytné.
 4. Hovor od srdce k srdci, ve kterém ani manželka, ani manžel by neměli utíkat pocity. Pouze vzájemnou diskusí o problémech a společným pokusem o nalezení cesty z nich si můžete udržet vzájemné porozumění.
 5. Není třeba zasahovat do potřeb partnera. Všichni jsme lidé a každý má své slabosti a vášně. Pokud se nacházejí v oblasti všeobecného pohodlí, musí být spokojeni a povzbuzeni.

Překonání krize 10 let rodinného života konečně spojí rodinu. Většina neshod zůstane v minulosti a nastane čas na pečlivý a promyšlený vztah mezi partnery.

Prevence krizí ve vztahu

Jakékoli hádky se snáze vyřeší včas, než se vypořádat s jejich důsledky.

V rukou manželů existují mocné nástroje, které zabrání vzniku krizových okamžiků v rodině a zajistí harmoničtější život páru:

 1. Názor a důstojnost manžela a manželky by měly být zvýšeny na nejvyšší hodnotu. Samozřejmě je zde fanatismus nevhodný a podobná iniciativa by měla pocházet od obou manželů.
 2. Vzájemný respekt a uznání partnerských potřeb.
 3. Minimální kritika. Ideální lidé neexistují, každý člověk má své malé nebo velké nedostatky. Podrážděnost a nesnášenlivost nemůže nikoho opravit.
 4. Produktivní rozhovory. Je nutné nejen poslouchat partnera, ale také ho slyšet.
 5. Řešení konfliktů. Emoční stav obou lidí často ovlivňuje průběh hádky mezi mužem a ženou. Stačí však opustit negativní a zjistit bezprostřední příčinu, která vedla ke sporu. Stojí za to o tom diskutovat. Není třeba se soustředit na emoce.
 6. Kontrola negativních emocí. Všichni lidé jsou čas od času náchylní k dekadentním náladám. Podpora partnerů je v těchto časech obzvláště důležitá. Není třeba negativně reagovat na urážku.
 7. Schopnost odpouštět a žádat o odpuštění.Tyto prospěšné vlastnosti si zachovaly mnoho manželství.
 8. Žádosti o pomoc. Nebojte se požádat o pomoc. To není známkou slabosti. Takto lze projevit důvěru.
 9. Maximální radost a pozornost. Pěkné dárky, romantická setkání. To a ještě mnohem více vám umožní nahromadit působivé zavazadlo lásky a tepla, které pomůže v krizové situaci a nedovolí, aby bylo povoleno.

Teplo a pozornost partnera jsou klíčem k dlouhodobému šťastnému vztahu. V rodině je všechno současně, takže v obtížných chvílích musíte stát na jedné straně barikády. Je to podpora a respekt, které mohou pomoci v kritické situaci a udržet lásku a něhu ve vztahu.

Každá rodina, která dokáže projít krizí, bude silnější a silnější. Záporné momenty umožňují zhoršit stávající problémy a najít jejich řešení, aby se sebejistě pohybovaly ruku v ruce.